2011 Dijital Reklam Yatırımları

Dijital tüketim arttıkça aynı paralelde dijital reklam harcamaları da artıyor. Sektör çok hızlı bir şekilde gelişirken, şirketlerde online harcamalara ayrılan bütçeler, gün geçtikçe daha büyük paylar alıyor. “En hızlı büyüyen sektör” ünvanını koruyan internet mecrası için IAB Türkiye 2011 Dijital reklam yatırımları raporunda, internet harcamalarını 721 Milyon TL olarak açıklandı. Daha önce “2012 internet öngörüleri” ile ilgili yazımı burada yayınlamıştım. IAB (Interactive Advertisement Bureau), tüm dünyada dijital pazarlama sektörünün gelişimi için kurulmuş ve şu an 33 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren bir platform. IAB Türkiye başkanı Ahmet Pura’nın açıklamış olduğu 2011 harcama raporu, AdEx-tr, kırılımları ve tanımlarıyla birlikte sunuldu. Pura, ayrıca Türkiye’nin 25 milyon internet nüfusu ile bölgesinde Rusya’dan sonra ikinci büyük ülke konumunda olduğunu da paylaştı. Aslında yüksek kullanıcı sayısına rağmen Türkiye, internet penetrasyonu açısından bölge ülkelerin gerisinde. Diğer bir deyişle potansiyelin önemli bir kısmı henüz kullanıcı konumunda değil. (Gemius SA) 25 milyon internet kullanıcısının %56’sını erkek %44’ü kadın oluşturuyor ve kullanıcılar ayda ortalama 49.45 saatini internette geçiriyor bilgisini de paylaştıktan sonra 2011 internet harcama rakamlarına geçelim.

 IAB Türkiye 2011 Dijital Reklam Harcamaları Raporu’na göre;
• Display, arama raporu, mobil reklam, ilan sayfaları, e-posta, in game advertising gibi
uygulamalardan oluşan internet reklam yatırımları toplamı; 721 milyon TL,
• Gösterim/tıklanma bazlı reklam, video, sponsorluk ve gelir paylaşımlı reklam
yatırımlarından oluşan “Display Reklam Yatırımları”; 294 milyon TL,
• Ücretli sıralama, arama motoru görüntülü reklam ağından oluşan “Arama Motoru
Reklam Yatırımları”; 339 milyon TL,
• Mobil gösterim ve mobil opt-in SMS/MMS’den oluşan “Mobil Reklam Yatırımları” 25
milyon TL, oldu.
• İlan sayfaları reklam yatırımları 58 milyon TL olurken, e-posta ve in game advertising
reklam yatırımları toplamı 5 milyon TL olarak gerçekleşti.

IAB Türkiye 2011 Dijital Reklam Harcamaları

Milyon TL
İnternet Reklam Yatırımları Toplamı 721
Display Reklam Yatırımları 294
Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları 236
Video reklam yatırımları 22
Sponsorluk yatırımları 23
Gelir paylaşımı reklam yatırımları 13
Arama Motoru Reklam Yatırımları 339
Kelime bazlı reklam yatırımları 230
Arama motoru görüntülü reklam ağı yatırımları 109
Mobil Reklam Yatırımları 25
Mobil gösterim reklam yatırımları 6
Mobil opt-in SMS/MMS yatırımı 19
İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 58
İlan sayfaları reklam yatırımları 58
Diğer 5
E-posta 3
In-game advertising 2

 * Tüm rakamlar IAB Türkiye tahminidir. Yaratıcı işler, CRM çalışmaları, SEO yatırımları hariçtir.

IAB Türkiye 2011 Dijital Reklam Harcamaları Raporu’na göre; dijital harcamalar içerisinde arama motoru reklam yatırımlarının payı %47, display reklam yatırımları %41, ilan sayfaları reklam yatırımlarının %8 ve mobil reklam yatırımlarının %3 olarak gerçekleşti. Toplam reklam yatırımlarından dijital’in aldığı pay ise %15 olarak açıklandı. Search ve diğer kırılımların da eklenmesiyle, dijital mecra; açıkhava, radyo, sinema ve dergi yatırımlarının toplamını da geçmiş oldu. (Reklamcılar Derneği)

Son bir bilgi olarak da RD’nin daha önce açıklamış olduğu rakamlarda 4 milyar 320 milyon olarak gerçekleşen reklam harcamalarında, sadece display ve mobil kırılımlar ile 344 milyon TL olarak paylaşılan harcama, içerisine search, seri ilan ve diğer kırılımların da eklenmesiyle 721 milyon TL’ye yükselmiş oldu.

Türkiye Medya Yatırımı: Toplam 4 milyar 320 milyon TL olan reklam yatırımlarının %56,66’sını TV, %22,06’sını basın, %7,97’sini dijital (display+mobil), %7,09’unu açıkhava, %2,8’ini radyo ve %1,23’ünü sinema reklamları oluşturdu. (IAB, eklenen kırılımlar ile dijital %15 pay sahibi olarak yılı kapattı)

Özetlemem gerekirse;  en hızlı büyüyen sektör olan internetin bir sonraki seneye de aynı hızla (Hatta genel pastadan alacağı pay daha da çoğalacak) gireceği öngörüsündeyim.

Dijital bütçelerimizin hep arttığı bir yıl diliyorum… 🙂

 Kaynaklar: IAB Turkiye / Smgconnected Blog / Gemius Datalar

 

 

Share:

1 comment

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.